Mijn adres

Postbus 8015

6060 AA Posterholt

 
 
Maak een afspraak
06 51866742
 
Stuur een e-mail
miranda@jeurissenbewindvoering.nl
 
 
stuur een bericht

06 51866742

 
FAQ

Veel gestelde vragen

Overstappen

Ik heb al een beschermingsbewindvoerder of mentor, maar wil graag overstappen naar een andere.

Kan ik dan bij Jeurissen Bewindvoering terecht?

Ja, dat kan. Maar Jeurissen Bewindvoering is wel verplicht om contact op te nemen met uw huidige bewindvoerder of mentor.

Ik neem contact op met uw huidige bewindvoerder of mentor om uw wens om over te stappen te bespreken.

Daarnaast ga ik in gesprek met u, bij voorkeur tijdens een bezoek bij u thuis.

Ik neem u alleen aan als klant als ik vind dat er een goede reden is voor de overstap en als een overstap zinvol is.

Wachtlijst

Heeft Jeurissen Bewindvoering een wachtlijst?

Ik heb geen wachtlijst. Als u zich aanmeldt voor beschermingsbewind of mentorschap, dan plan ik binnen 48 uur een afspraak met u in.

Weekend

Kan ik ook in het weekend bij Jeurissen Bewindvoering terecht?

In het weekend is de praktijk gesloten. Ik kan me voorstellen dat het doordeweeks lastig is om een afspraak in te plannen.

Vanwege werk, de kinderen of om een andere reden.

Daarom is het bij Jeurissen Bewindvoering ook mogelijk om een afspraak in het weekend te maken voor een kennismakingsgesprek, intake gesprek of het jaarlijkse evaluatiegesprek.

Ik ben (ex) ondernemer. Kan ik klant worden bij Jeurissen Bewindvoering?

Nee, dat kan (voorlopig) helaas niet.

Wat is het werkgebied van Jeurissen Bewindvoering ?

Mijn werkgebied is de hele provincie Limburg. Woont u in een andere regio?

Dan kunt u in overleg eventueel toch klant worden voor beschermingsbewind.

Kan ik beschermingsbewind of mentorschap opzeggen?

Nee, dat kan niet. Beschermingsbewind en mentorschap zijn wettelijke beschermingsmaatregelen. Ze worden uitgesproken door een kantonrechter en kunnen ook alleen weer worden opgeheven door een kantonrechter.

Wie kan beschermingsbewind of mentorschap aanvragen ?

 • betrokkene zelf
 • partner
 • bloedverwanten tot de vierde graad
 • voogd (zolang betrokkene minderjarig is)
 • officier van justitie
 • instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft
 • curator, mentor of bewindvoerder

Welke werkzaamheden voert de bewindvoerder uit?

 • Opstellen verzoekafschrift
 • Opstellen Plan van Aanpak
 • Opstellen aanvullend Plan van Aanpak bij schulden
 • Openen beheer- en leefgeldrekening
 • Opstellen budgetplan
 • Inventariseren van de schulden
 • Opstellen Boedelbeschrijving én Rekening en verantwoording
 • Aanvraag bijzondere bijstand
 • Aanvraag kwijtscheldingen, toeslagen, e.d.
 • Verstrekken van een online inlog om mee te kijken
 • Monitoren en bewaken inkomsten
 • Uitvoeren betalingen en leefgeld
 • Inventariseren en aanschrijven schuldeisers
 • Betalingsregelingen met schuldeisers treffen
 • Belastingaangifte (box 1)
 • Telefonisch spreekuur
 • Bevordering zelfredzaamheid
 • Begeleiden naar MSNP bij problematische schulden
 • Begeleiden naar WSNP bij problematische schulden

Welke werkzaamheden voert de mentor uit?

 • regelmatig ontmoeten van de cliënt. Dit om kennis te nemen van en met de cliënt te overleggen over diens situatie, welbevinden, ervaren kwaliteit van verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding, en wensen en behoeften van de cliënt. Ook dienen deze gesprekken om de hiervoor gewenste vertrouwensband op te bouwen en te onderhouden;
 • adviseren en steunen van de cliënt inzake het (instemmen met) zorg-/behandel-/begeleidingsplan en bij overige niet vermogensrechtelijke zaken;
 • ondertekenen van de zorgovereenkomst, zorg-/behandel-/begeleidingsplan namens de cliënt;
 • overleggen met hulp-, zorg- en dienstverleners, waaronder deelname aan overleg over de cliënt;
 • inzien van dossiers van de cliënt, om toezicht te houden op de uitvoering van de zorgverlening en te overleggen over gewenste en mogelijke verbeteringen;
 • bijhouden van een logboek van de eigen werkzaamheden.

De volgende werkzaamheden worden door de mentor uitgevoerd, indien de situatie daarom vraagt:

 • maken van bezwaar en indienen van (een) klacht(en);
 • (helpen bij het) nemen van initiatieven zodat de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding verbeteren, regelen van casemanagement;
 • (tijdelijk) functioneren als regisseur van zorg en ondersteuning voor de cliënt.


Staat uw vraag er niet bij? Ik beantwoord uw vragen graag tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.