Mijn adres

Postbus 8015

6060 AA Posterholt

 
 
Maak een afspraak
06 51866742
 
Stuur een e-mail
miranda@jeurissenbewindvoering.nl
 
 
stuur een bericht

06 51866742

 

Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind ?

Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel. Dit betekent dat beschermingsbewind wordt uitgesproken en ook weer wordt opgeheven door een kantonrechter. Het betekent ook dat een beschermingsbewindvoerder onder toezicht staat van de kantonrechter en 1 x per jaar verantwoording aflegt over het gevoerde beheer. Bij beschermingsbewind wordt het beheer van uw vermogen overgenomen door een bewindvoerder en houdt de bewindvoerder ook uw financiële administratie bij. U mag zelf geen financiële beslissingen meer nemen.


Voor wie is het?

Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarige personen, die vanwege een lichamelijke en/of geestelijke beperking niet in staat zijn om ( tijdelijk) zelfstandig hun financiële belangen te behartigen. Bijvoorbeeld vanwege een verslaving, een verstandelijke beperking , niet aangeboren hersenletsel of dementie. Een andere reden voor beschermingsbewind is het hebben van problematische schulden en/of het niet goed kunnen omgaan met geld.

Wat heb ik er aan?

Het niet zelfstandig kunnen beheren van uw geldzaken en bijhouden van uw financiële administratie kan stress en onrust veroorzaken. Het kan leiden tot problemen op meerdere leefgebieden en mogelijk zelfs tot betalingsachterstanden en schulden. Het kan dan prettig zijn om u (tijdelijk) door een bewindvoerder te laten ondersteunen. Er ontstaat dan een rustige en stabiele financiële situatie. Omdat u zich minder bezig hoeft te houden met uw geldzaken, ontstaat er ruimte voor andere dingen. Als het kan, werkt de bewindvoerder samen met u aan uw financiële zelfredzaamheid. Zodat u op langere termijn weer zelf uw geldzaken kunt regelen.


Hoe lang duurt beschermingsbewind?

De duur van beschermingsbewind is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als u problematische schulden heeft, dan wordt het beschermingsbewind voor bepaalde tijd uitgesproken. De bedoeling is dat het beschermingsbewind wordt opgeheven als de schulden zijn opgelost. Heeft u een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, dan is het beschermingsbewind blijvend als uw beperking ook blijvend is.


Wie kiest de bewindvoerder?

U mag zelf een beschermingsbewindvoerder uitkiezen. Het uitgangspunt is dat de rechter aansluit bij de voorkeur van de aanvrager bij het benoemen van een bewindvoerder. Voorwaarde is wel dat de door u gekozen bewindvoerder aan enkele wettelijke voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden vindt u op www.rechtspraak.nl Omdat de bewindvoerder uw geldzaken beheert, is het belangrijk dat u vertrouwen heeft in de bewindvoerder.


Wat doet de bewindvoerder voor mij?

De bewindvoerder beheert uw geldzaken en houdt uw administratie bij. Op de pagina veel gestelde vragen vindt u een overzicht van de werkzaamheden die hier onder vallen.