Mijn adres

Postbus 8015

6060 AA Posterholt

 
 
Maak een afspraak
06 51866742
 
Stuur een e-mail
miranda@jeurissenbewindvoering.nl
 
 
stuur een bericht

06 51866742

 

Mentorschap

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel. Dit betekent dat mentorschap wordt uitgesproken en ook weer wordt opgeheven door een kantonrechter. Het betekent ook dat een mentor onder toezicht staat van de kantonrechter en 1 x per jaar verslag uitbrengt over het verloop van het mentorschap. Bij mentorschap helpt de mentor u met het nemen van beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor houdt daarbij rekening met uw wensen, uw levenswijze , culturele achtergrond en geloofsovertuiging. U beslist zo veel mogelijk zelf; de mentor ondersteunt en adviseert u daarbij. Bent u (tijdelijk) niet (meer) wilsbekwaam, dan neemt de mentor het over.


Voor wie is het?

Voor meerderjarige personen die door een lichamelijke of geestelijke beperking tijdelijk of blijvend niet zelfstandig hun persoonlijke belangen kunnen behartigen. Bijvoorbeeld door een verslaving, verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of dementie.


Wat heb ik eraan?

De mentor helpt u om ervoor te zorgen dat u de zorg krijgt die u nodig heeft en die aansluit bij uw wensen, behoeftes, levenswijze, geloofsovertuiging en culturele achtergrond.


Hoe lang duurt mentorschap?

De duur van mentorschap is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als uw lichamelijke en/of geestelijke beperking tijdelijk is, dan wordt het mentorschap voor bepaalde tijd uitgesproken. De bedoeling is dat het mentorschap wordt opgeheven als de beperking niet meer aanwezig is. Heeft u een blijvende beperking, dan is het mentorschap ook blijvend. 1 x per vijf jaar vindt er een evaluatie van het mentorschap plaats. Er wordt dan gekeken of het mentorschap nog nodig is of kan worden opgehe?


Wie kiest de mentor ?

U mag zelf een mentor uitkiezen. Het uitgangspunt is dat de rechter aansluit bij de voorkeur van de aanvrager bij het benoemen van een mentor. Voorwaarde is wel dat de door u gekozen mentor aan enkele wettelijke voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden vindt u op www.rechtspraak.nl Omdat de mentor u ondersteunt en adviseert bij het nemen van beslissingen over persoonlijke belangen, is het belangrijk dat u een vertrouwensband heeft met uw mentor. ?


Wat doet de mentor voor mij ?

De mentor regelt uw persoonlijke zaken. Op de pagina veel gestelde vragen vindt u een overzicht van de werkzaamheden die hier onder vallen.