Mijn adres

Postbus 8015

6060 AA Posterholt

 
 
Maak een afspraak
06 51866742
 
Stuur een e-mail
miranda@jeurissenbewindvoering.nl
 
 
stuur een bericht

06 51866742

 

Voor professionals

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder". Ik hanteer een integrale werkwijze. Ik kijk niet alleen naar het probleem en mogelijke oplossingen, maar naar de mens als geheel.

Hoe is het zo ver gekomen, wat zijn de onderliggende oorzaken van het probleem? Op welke leefgebieden ondervindt de cliënt moeilijkheden? Is er aanvullende hulp nodig? Vanuit mijn integrale werkwijze zoek ik actief de samenwerking op met het netwerk van professionals om de cliënt heen.


Wanneer een bewindvoerder of mentor inschakelen?

Als zorgverlener of hulpverlener komt u regelmatig bij uw cliënt over de vloer. Daardoor heeft u een goed zicht op de cliënt en zijn of haar situatie.

U merkt het dus ook vaak als eerste als het niet goed gaat met de cliënt. U merkt bijvoorbeeld dat er ongeopende post in huis ligt, dat uw cliënt moeite heeft om rond te komen of u heeft het vermoeden dat anderen misbruik maken van de kwetsbaarheid en van de situatie van de cliënt.

Het is belangrijk om deze signalen in een vroeg stadium op te pakken en professionele hulp in te schakelen.


Rondslingerende, ongeopende post kan leiden tot betalingsachterstanden en uiteindelijk schulden.

Als uw cliënt moeilijk rond kan komen, kan dat leiden tot problemen op andere leefgebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen en zorg.

Als de huur niet meer kan worden betaald, kan de cliënt uit huis gezet worden. Of hij of zij gaat zorg mijden, omdat de cliënt die niet kan betalen.

Misbruik van kwetsbaarheid en de situatie door anderen, kan grote, meestal financiële gevolgen hebben.


Een professionele beschermingsbewindvoerder of mentor heeft brede kennis in huis op het gebied van geldzaken en zorg.

Omdat beschermingsbewind en mentorschap wettelijke beschermingsmaatregelen zijn, hebben bewindvoerders en mentoren ook ver gaande bevoegdheden om de cliënt te beschermen tegen misbruik door derden.

Soms kan het ook nodig zijn om de cliënt tegen zichzelf te beschermen. Het komt regelmatig voor dat cliënten zichzelf overschatten en hun situatie niet goed kunnen inschatten of overzien. "Ik kan dat heel goed zelf" of "het valt allemaal best wel mee".


Komt u deze situaties in uw werk als zorgverlener of hulpverlener tegen? Het kan dan goed zijn om een professionele beschermingsbewindvoerder of mentor in te schakelen.


Meer weten over beschermingsbewind of mentorschap?

Wilt u meer weten over beschermingsbewind of mentorschap ? Ik ben graag bereid om mijn kennis met anderen te delen.

U kunt bij mij ook terecht voor lezingen en presentaties over beschermingsbewind en mentorschap.