Mijn adres

Postbus 8015

6060 AA Posterholt

 
 
Maak een afspraak
06 51866742
 
Stuur een e-mail
miranda@jeurissenbewindvoering.nl
 
 
stuur een bericht

06 51866742

 
 

Mijn werkwijze

Betrokken en persoonlijk
 
 

Visie

Mijn lijfspreuk als bewindvoerder en mentor is betrokken en persoonlijk.

Ik heb bewust gekozen voor een kleinschalige praktijk voor beschermingsbewind en mentorschap. Met een beperkt aantal cliënten en zonder personeel. Door het beperkte aantal cliënten is het mogelijk om iedere cliënt de tijd en aandacht te geven die hij of zij verdient. Mijn cliënten zijn geen nummers. Ik ken ze allemaal persoonlijk en spreek ze regelmatig. Hierdoor ben ik goed op de hoogte van hun wel en wee en kan ik inspelen op hun wensen en behoefte aan ondersteuning.

Er is tijd en ruimte om extra service te bieden, buiten de standaard werkzaamheden van een bewindvoerder of mentor. Bijvoorbeeld om bijdragen aan te vragen bij nood- of hulpfondsen, maar ook om cliënten te begeleiden naar een afspraak in het ziekenhuis.

Ik hanteer een integrale werkwijze. Ik kijk niet alleen naar het probleem en mogelijke oplossingen, maar naar de mens als geheel. Hoe is het zo ver gekomen, wat zijn de onderliggende oorzaken van het probleem? Op welke leefgebieden ondervindt de cliënt moeilijkheden? Is er aanvullende hulp nodig? Dan regel ik die.

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder". Vanuit die gedachte werk ik samen met het netwerk van professionals en familie om een cliënt heen. Maar ook met collega bewindvoerders en mentoren van andere kantoren. Om ervoor te zorgen dat de dienstverlening blijft doorlopen bij vakantie of ziekte. Maar ook om kennis en ervaring uit te wisselen.

Ik hecht veel waarde aan het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom steunt Jeurissen Bewindvoering lokale vrijwilligersinitiatieven. 

Missie

Openheid

Jeurissen Bewindvoering werkt met het softwarepakket Onview. Met uw eigen inlogcode en wachtwoord heeft u 24 uur per dag inzage in de transacties die plaats vinden op de beheerrekening.

Maatwerk
"One size fits all" bestaat bij Jeurissen Bewindvoering niet. Iedere persoon en iedere situatie is anders en verdient een eigen aanpak. Ik stel samen met u een plan van aanpak op, afgestemd op uw wensen en uw behoefte aan ondersteuning. Op basis van dit plan van aanpak worden afspraken gemaakt over de uitvoering van het bewind of mentorschap.
Goede en snelle service
  • Gratis, vrijblijvend kennismakingsgesprek
  • Geen wachtlijst; u wordt snel geholpen
  • Vaste contactpersoon
  • Service aan huis
  • Gratis nazorg
  • Ook bereikbaar via Whatsapp

Kwaliteit
  • Goed opgeleide bewindvoerder en mentor
  • Jaarlijkse bijscholingsactiviteiten
  • Lid branchevereniging NBBI
 

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"

 

Hoe werkt het aanvragen van beschermingsbewind of mentorschap?

 
Het kennismakinggesprek

U kunt contact met mij opnemen via telefoon, Whatsapp of het contactformulier . Ik maak dan met u een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats bij u thuis. Het duurt ongeveer een uur. Tijdens dit gesprek bespreken we uw situatie, uw wensen, uw behoefte aan ondersteuning en het doel dat u wilt bereiken. . Ik licht mijn werkwijze toe en geef uitleg over de mogelijkheden die er zijn om uw doel te bereiken. Het gesprek is uiteraard vertrouwelijk. Het doel van het gesprek is om te bekijken welke ondersteuning het beste bij u en uw situatie past. Ook wordt duidelijk wat u van mij mag verwachten en wat ik van u verwacht. Bij voorkeur is uw begeleider of een familielid bij het gesprek aanwezig. Na het kennismakingsgesprek is er een bedenktijd van 5 werkdagen. Wilt u het traject voortzetten, dan komt er zo snel mogelijk een vervolggesprek.

Het vervolggesprek

Tijdens het vervolggesprek help ik u met het invullen van de aanvraagformulieren voor de rechtbank. Tevens stel ik samen met u een plan van aanpak op. In het plan van aanpak staat wat het doel van het beschermingsbewind of mentorschap is. Er staat ook in op welke manier uzelf en de bewindvoerder of mentor dit doel willen bereiken. Er staan tevens praktische afspraken in over de communicatie tussen u en de bewindvoerder of mentor en overige zaken . Het plan van aanpak wordt samen met de aanvraagformulieren naar de rechtbank gestuurd. Voor het vervolggesprek vraag ik u om alvast zo veel mogelijk gegevens te verzamelen over uw situatie. Dit kunt u doen met behulp van een lijstje dat ik u tijdens het kennismakingsgesprek geef.

De zitting bij de rechtbank

De rechtbank neemt uw aanvraag voor beschermingsbewind of mentorschap in behandeling. De rechtbank beoordeelt de ingestuurde aanvraagformulieren en nodigt u uit voor een zitting. Tijdens de zitting stelt de kantonrechter of een medewerker van de rechtbank u vragen over uw situatie en waarom u denkt dat beschermingsbewind of mentorschap daar een oplossing voor zou kunnen zijn. Beschermingsbewind en mentorschap zijn beiden wettelijke beschermingsmaatregelen. Deze beschermingsmaatregelen zijn ingrijpend ; u mag over bepaalde dingen niet meer zelf beslissen. Daarom wil de kantonrechter zeker weten dat de maatregel die u aanvraagt noodzakelijk en passend is. Ik begeleid u naar de zitting. In overleg met u worden familieleden, uw begeleider en eventuele andere hulpverleners op de hoogte gesteld van de zittingsdatum. Indien gewenst kunnen zij ook bij de zitting aanwezig zijn. Het is misschien prettig om te weten dat de zitting bij de rechtbank niet openbaar is. Het gaat immers om persoonlijke en vertrouwelijke zaken. Aan het einde van de zitting hoort u of uw aanvraag wordt toegewezen of afgewezen.

Het intakegesprek

Heeft de kantonrechter uw aanvraag toegewezen, dan volgt er een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt het plan van aanpak nog eens met u doorgenomen. Tevens bespreken we bij beschermingsbewind het budgetplan. Het budgetplan is een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven. Dit budgetplan wordt opgesteld aan de hand van de door u aangeleverde informatie over uw financiële situatie. Heeft u nog financiële post ontvangen, dan neem ik die mee ter afhandeling.

De start van het beschermingsbewind of mentorschap

De bewindvoerder of mentor kan met de werkzaamheden starten na ontvangst van de beschikking van de rechtbank. De beschikking is een document waarin de uitspraak van de kantonrechter over uw aanvraag voor beschermingsbewind of mentorschap is vastgelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het plan van aanpak en bij beschermingsbewind ook op basis van het budgetplan. Plan van aanpak en budgetplan kunnen worden aangepast als er iets verandert aan uw situatie.

Uw eerstHe contact met mij